Interview: ondertunneling De Bilt

BRU berichten Regio Utrecht

Met de aanleg van twee nieuwe tunnels onder het spoor, wordt Bilthoven verkeerstechnisch veiliger en beter bereikbaar. Kees-Jan Bandt, projectmanager centrumgebied Bilthoven, geeft tekst en uitleg.

 

Hoe draagt gemeente De Bilt met dit project bij aan de uitvoering van het Regionaal Verkeer en Vervoersplan (RVVP)? “Het project Ondertunneling in De Bilt maakt deel uit van de integrale herontwikkeling van het centrum, waaronder ook het stationsgebied valt. Met de ondertunneling van de spoorwegkruising op de Soestdijkseweg in Bilthoven wordt een eind gemaakt aan één van de gevaarlijkste overgangen van ons land. Dit project bevordert tegelijkertijd de bereikbaarheid. Zowel de doorstroom van het verkeer als de luchtkwaliteit zullen verbeteren en met de aanpak van het stationsgebied wordt een beter knooppunt voor trein, fiets, bus en auto gerealiseerd.”

 

Hoe wordt dit project bekostigd?

“De aanleg van de tunnels kost in totaal € 47 mln. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat betaalt € 18 mln, ProRail € 17,75 mln, Bestuur Regio Utrecht € 9 mln en Provincie Utrecht € 2,25 mln. Daarnaast neemt gemeente De Bilt de kosten voor haar rekening om de toeleidende en omliggende infrastructuur aan te passen. De kosten hiervoor zijn € 5 mln.”

 

’Voor een succesvolle ontwikkeling van het centrum is een open vorm van communicatie in een vroeg stadium van essentieel belang.’

 

Wanneer zijn de eerste resultaten zichtbaar? En wanneer is het project voltooid? 

“De verwachting is dat de aanleg van de tunnels start in 2011. In 2013 moet alles klaar zijn. Momenteel wordt hard gewerkt aan de noodzakelijke voorbereidingen zoals aanpassing van het bestemmingsplan, verwerving van gronden en uiteindelijk de aanbesteding.”

 

Wat vindt u van de De Biltse aanpak, de moeite waard om te delen met lezers uit andere BRU-gemeenten?

“De integrale aanpak voor de ontwikkeling van het centrum genereert betere samenhang, gelet op zaken als programma en kwaliteit. Ook zorgt het voor versnelling. Bij dit project wil ik zeker de intensieve en open samenwerking met de klankbordgroep Centrumgebied noemen. Door al in een zeer vroeg stadium goed te communiceren, creëer je met elkaar een groter draagvlak.”

 

Zit er nog meer in het vat waarvoor bij Bestuur Regio Utrecht subsidie wordt/kan worden aangevraagd? Zo ja, welke projecten zijn dat?

“De Bilt is met Bestuur Regio Utrecht in gesprek over woningbouwplannen. In het kader van dit project wordt gekeken naar extra mogelijkheden voor sociale woningbouw met behulp van subsidie.”

 

Artikel uit BRU berichten Regio Utrecht nummer 60, 2009

keesjan keesjan