Opdracht gemeente Utrecht

Opdracht gemeente Utrecht; interim-manager afdeling Projectmanagement Ruimte

Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. De nadruk binnen de gemeente ligt op binnenstedelijke groei en verdichting. Bij de afdeling Projectmanagement Ruimte werken circa 70 projectmanagers en 40 projectassistenten aan de ruimtelijke opgaven van de stad. Deze professionals werken intensief aan actuele thema’s als duurzame mobiliteit, wonen, energietransitie en gezonde leefomgeving.

 

De thema’s worden geïntegreerd in binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten zoals Merwedekanaalzone, Jaarbeursplein, Stationsgebied, de Cartesius Driehoek en de verschillende bouwenveloppen door de hele stad. Ook projecten als Overvecht aardgasvrij en het geven van invulling aan de energietransitie in polder Rijnenburg vallen onder de binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten.

 

De gemeente Utrecht werkt volgens een matrixmodel waarin ambtelijk opdrachtgeverschap verweven is in de organisatie. Dat wil zeggen opgaves vs. kennis, kwaliteit met focus op integraal werken en adviseren.

Gemeente-Utrecht Gemeente-Utrecht