Gemeente Velsen

Juli 2019 – Oktober 2019 | interim-manager ruimtelijk domein

De gemeente Velsen is volop in beweging. Met name in het fysieke domein gebeurt veel. Een aantal lopende projecten (o.a. Havenkwartier, Kustvisie, Techport) zijn in uitvoering of in planvormingsstadium. De gemeente werkt aan de woon- en mobiliteitsopgave. Parallel hieraan lopen nieuwe initiatieven als Visie op Velsen en de omgevingswet inclusief omgevingsvisie.

 

De samenhang tussen bestuur en het fysieke domein functioneert niet optimaal. De opdracht was te onderzoeken hoe deze samenhang kan worden verbeterd en hoe er overzicht kan worden gecreëerd met betrekking tot alle projecten, initiatieven en beleidstrajecten. Hierbij is gebruik gemaakt van de het 7S-model van McKinsey als onderzoeksmethodiek. Kernwoorden zijn bestuurlijk/ ambtelijk opdrachtgeverschap, strategie, integrale aansturing van portefeuilles, proces- en portfoliomanagement en kennisontwikkeling. Het onderzoeksresultaat is omgezet in verbetervoorstellen die zijn meegenomen in de lopende reorganisatie.

Velsen Velsen